Lesy města Lišova

Naše firma  obhospodařuje 570 hektarů lesních pozemků, které jsou ve vlastnictví města Lišova. Městské lesy se rozkládají na třinácti katastrech a patří do kategorie hospodářských lesů. Veškeré hospodaření na těchto majetcích provádíme dle platné legislativy České Republiky s hlavním  cílem – zajistit trvalou udržitelnost lesů a výnosovou vyrovnanost. Výnosy z hospodaření z nemalé části opět vracíme do revitalizace a obnovy lesů. Důležité jsou pro nás také mimoprodukční funkce lesa, jako je zadržování vody v krajině, udržování živočišné a rostlinné biodiversity, postupná změna druhové skladby lesa a další zájmy určené veřejnosti.

V rámci lesního hospodaření také nabízíme různé služby jako je například prodej štípaného palivového dřeva, doprava dřevní hmoty, drcení klestu po těžbě, úprava zarostlých ploch, příprava pro zalesnění, kácení dřevin, výkup dřevní hmoty apod.

logo Sluzby Lisov

Adresa

Luční 990/45
373 72 Lišov
IČO: 25157264
DIČ: CZ25157264

Kontakty

Jednatel
Lubomír Šruc
Tel.: 724 606 121
e-mail: kancelar@sluzbylisov.cz

Kancelář
Hana Silná
Tel.: 702 018 198
e-mail: kancelar@sluzbylisov.cz

Pracovní doba

Po:

Út:

St:

Čt:

Pá:

6:30 – 15:30 hod.

6:30 – 15:30 hod.

6:30 – 15:30 hod.

6:30 – 15:30 hod.

6:30 – 13:00 hod.

© 2023, Služby Lišov s.r.o. All rights reserved.